BOKNINGSVILLKOR

Bokningen är bekräftad då förskottsavgiften (30 %) har betalats. Det resterande skall betalas senast 4 veckor innan inkvarteringen börjar. När det gäller bokningar som görs i sista minuten och bokningar för kortare tid än 4 dygn uppbärs hela avgiften omedelbart.
Kunden skall 2-3 dagar före ankomst till stugan komma överens med värdfolket om när och var nycklarna överlämnas. Ett inkvarteringsdygn börjar kl. 15.00 och slutar kl. 12.00, såvida inget annat omnämns. Vid veckouthyrning är bytesdagen Fredag.
Semesterstugor uthyres enbart åt myndiga personer, under 18 åringar är endast välkomna tillsammans med en vuxen hyresgäst. I hyran för stugan ingår rätt att fritt använda semesterbostaden, bastu och ved (om inget annat nämns), kokkärl, matservis och bestick samt sängkläder (madrasser, täcken och dynor). Kunden hämtar egna lakan och örngott, såvida inte annat överenskommits. Kunden skall se till att stugan städas under vistelsen och innan nycklarna återlämnas. Stugan skall lämnas i samma skick som den var då den överläts till kunden.
Semesterstugan får inte användas av flera personer än vad som i avtalats  i samband med bokningen. Kostnader för skador som orsakats av kunden och/eller av sällskapsdjur debiteras.

Avbokning

Avbokningar skall alltid göras per telefon. För avbokning uppbärs en avgift på 40 euro samt expeditonskostnader. Om en bokning avbeställs minst 28 dagar innan inkvarteringen börjar, återbetalas förskottsavgiften med avdrag för avboknings- och expeditionskostnaderna.
Om en bokning avbeställs 28-21 dagar innan inkvarteringen börjar debiteras bokningsavgiften. Om avbokningen sker senare än 21 dagar före inkvarteringen börjar och värdfolket inte får semesterstugan uthyrd åt någon annan, debiteras fullt pris.
Vid sjukdomsfall återbetalas betalda belopp med avdrag för avboknings- och expeditionskostnader. Kunden skall i detta fall förete läkarintyg. Hyresvärden har rätt att återkalla en bokning:

Eventuella klagomål angående bokningsobjektet skall göras omgående direkt till ställets ägaren.